Diamanty

Diamant, najdrahší drahokam na svete. Jeho názov je odvodený od starogréckeho slova „Adamas“, čo v preklade znamená nepremožiteľný. Je tvorený jedným zo základných stavebných prvkov v prírode – uhlíkom. Jeho kryštalizácia však  prebieha za krajných podmienok pri vysokom tlaku a teplote, preto je jeho výskyt v prírode je veľmi unikátny.

Diamant je najtvrdší prírodný materiál. Vďaka svojej tvrdosti a optickým vlastnostiam jeho najznámejšie využitie je v šperkárskej výrobe. Pretože je ho možné poškriabať iba iným diamantom, stále si zachováva svoj lesklý povrch aj pri dennom nosení.  Základnou charakteristikou diamantu je rozptyl svetla a má významný vplyv na jeho cenu. Špecialisti na drahokamy vyvinuli metódu na hodnotenie diamantov a iných drahokamov, zakladajúcu sa na určení merateľných vlastností. Tieto v konečnom dôsledku vplývajú na ich cenu. Ide o štyri vlastnosti, známe ako 4C. Sú to:

hmotnosť (carat)
čistota (clarity)
farba (color)
výbrus (cut)

 

Váha (carat)
Karát je jednotkou váhy drahého kameňa. Jeden karát (1ct) je 200 miligramov. Karáty sú najznámejším faktorom pri určovaní hodnoty diamatu, ale je dôležité mať na pamäti, že dva kamene rovnakej váhy, môžu mať veľmi rozdielnu hodnotu.

Čistota (clarity)

Čistota drahého kameňa je definovaná na základe podrobného skúmania všetkých nedokonalostí, ako sú napr. inklúzie (vnútorné nečistoty) a vonkajšie poškodenia.Čistota má 11 kategórií. Inklúziami môžu byť kryštály iných nerastov, praskliny, či pukliny a štrukturálne vady. Pre definíciu čistoty kameňa je záväzné desaťnásobné zväčšenie pod lupou. Inklúzie v diamantoch sú súčasťou prírody, ktorá učinila každý kameň neopakovateľný a sú zároveň potvrdením ich prírodného pôvodu. Avšak zároveň platí, čím menej „nedokonalostí“, tým vzácnejší drahokam.

LC - dokonale čisté (loup clean)     
IF - alebo internally flawless    
VVS1 - veľmi,veľmi malé inklúzie    
VVS2 -  (very,very small inclusion)    
VS1  -  veľmi malé inklúzie        
VS2  - (very small inclusion)        
SI1  - malé inklúzie            
SI2  - (small inclusion)        
P1  - stredné inklúzie/Piqué 1    
P2 -  väčšie inklúzie-môžu byť viditeľné voľným okom/Piqué 2    
P3  -  veľké inkúzie-viditeľné voľným okom/Piqué 3  

Farba (colour)
Farba je jednou z najdôležitejších zjavných vlastností drahokamu. Ak hovoríme o diamante, vybaví sa nám väčšinou bezfarebný drahokam. Diamanty sa však vyskytujú v udivujúcej palete farieb, od ružovej cez červenú (veľmi vzácna), modrú, zelenú, žltú,hnedú až po čiernu. Farebným diamantom hovoríme Fancy diamanty.
Bezfarebné diamanty, ktoré označujeme názvom prvotriedne biele, sú veľmi vzácne. Takýto diamant láme svetlo do všetkých farieb dúhy. Farba sa hodnotí veľkými písmenami abecedy od D do Z.

D - prvotriedne biely +
E - prvotriedne biely
F- veľmi biely
G - veľmi biely
H - biely
I-J - ľahko tónovaný biely
K-L - tónovaný biely
M - ľahko nažltlý 1
N-O - ľahko nažltlý 2
P-R - ľahko nažltlý 3
S-Z - ľahko nažltlý 4

Žlté a farebné diamanty

 

Brus (cut)
Brus diamantu, jeho proporcie a symetrie majú kľúčový význam pre vzhľad diamantu a jeho brilancia. Brilanciou sa rozumie rozptyl svetla na spektrálne farby, teda disperziu, ktorá spôsobuje "oheň" alebo "život" v kameni. Brus je jediné kritérium zo 4C, ktoré je najviac ovplyvniteľné človekom, pretože ostatné sú dané prírodou. Pokiaľ brus vykáže optimálne proporcie, diamant zažiari najkrásnejším leskom.
Najobľúbenejším brusom je tzv. briliantový brus, ktorý má 57 faziet (plôšok). Tento brus vyvinul matematik, ktorý sa veľmi zaujímal o drahokamy, Marcel Tolkowsky.Pri briliantoch v ideálnych proporciách vzniká efekt Srdcia a šípy (Hearts and Arrows). Je možné ich pozorovať pod špeciálnou lupou,kedy je pri pohľade na tabuľku viditeľných osem pravidelných šípov a pri pohľade na diamant zo strany pavilónu je pozorovateľný vzorec v tvaru ôsmich srdcí.

Srdcia a šípy:

Ďalšie typy výbrusu diamantov:

Sú ešte ďalšie vlastnosti, ktoré vplývajú na cenu a vzhľad. Napríklad obsah fluorescenčných prvkov, história diamantu, miesto nálezu, farba (modrá, zelená, oranžová, ružová ...), tvar, výbrus. 

Zatiaľ čo karáty sa vážia, výbrus je matematicky definovaný, farba sa meria spektroskopicky, čistota je posudzovaná trénovaným ľudským okom. Gemologické laboratóriá vytvárajú metodiku, akýsi štandard, pre objektívne stanovenie čistoty diamantu merateľným spôsobom. Posudzuje sa veľkosť inklúzií (nečistôt), početnosť, umiestnenie a iné.

 

Certifikáty diamantov

 

Možnosť výberu certifikátov k diamantom je veľká. Samozrejme aj tento parameter výberu ovplyvňuje cenu diamantu. Zákazník si môže zvoliť z národných certifikátov až po medzinárodné gemologické laboratória.

Existujú medzinárdne uznané asociácie, ktoré hodnotia diamanty (určujú 4C).

 

MEDZINÁRODNÉ GEMOLOGICKÉ LABORATÓRIA

GIA Gemological Institute of America (Americký gemologický inštitút)

Už v 30. rokoch dvadsiateho storočia bol v tomto inštitúte položený základ hodnotenia, ktoré postupne prevzal celý svet. Tento systém sa vyvíjal a v dnešnej dobe je všeobecne používané abecedné označenie farieb. Toto označenie začína písmenom D ( exceptional white) pre označenie najlepšej farby až po Z. Je to postupne zafarbenie od bielej po žltú.

Pre hodnotenie čistoty sa používa označenie IF (internally flawless) pre najvyššiu kvalitu čistoty a ďalej pokračuje cez rôzne čistoty VVS1 a VVS2 (very,very slightly included), SI1 a SI2 ( slightly included) ak k I1,I2,I3 (included). V týchto sú už inklúzie viditelné okom.

Pre hodnotenie brusu sú rozhodujúce proporcie a uhly brúsenia, ktoré len vo svojich optimálnych pomeroch umožnia správny odraz svetla v kameni a potom si môžeme byť istý „žiarivosťou“ diamantu.

Najvyššia kvalita brusu je označovaná v certifikátoch ako H&A (Hearts and Arrows). Je to preto, že pri pohľade zhora cez tabuľku môžeme vidieť výsledok dokonalého zvládnutia brusu v presných uhloch – teda efekt srdcia a šípy.

IGI International Gemological Institut ( Medzinárodný gemologický inštitút)

Bol založený v rocku 1975 v Antwerpách a v súčastnosti disponuje nezávislými laborátóriami v rôznych mestách ( New Yorku, Hong Kong, Tokio, Dubai a iné)

Počtom laboratórií predstavuje svetovo najvačšie nezávislé certifikačné centrum, ktorého špecialisti vydajú ročne viac než milion posudkov.

HRD Hoge Raad voor diamanten, Antwerpen ( Vysoká rada pro diamanty)

Je neziskovou organizáciou pochádzajúcou z belgického diamantového priemyslu. Spoľahlivé certifkáty sú vydávané od roku 1978 podľa pravidiel IDC – International Diamond Council – (Medzinárodné rady pre diamanty

HRD bolo prvé laboratórium, ktoré získalo akreditáciu na laboratórne postupy . Získaním akreditácie dosiahla certifikáty, ktoré boli oficiálne uznávané vo vačšine zemí sveta. Nároky na trhu s diamantami sa neustále zvyšujú a zákazník už niežiada len ideálnu čistotu a farbu,ale zameriava sa na túto kombináciu ktorá je zakončená dokonalým brusom.